Anasayfa Yayınlarımız Site Ağacı Site İçi Arama Bağlantılar İletişim
 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi (7-12. Maddeler)
Çocuk Hakları Sözleşmesi (7-12. Maddeler)
Madde 7 NÜFUS, AD, YURTTAŞLIK HAKKI, ANNE BABASINI BİLME VE ONLAR TARAFINDAN BAKILMA HAKKI

     Çocuk, doğumdan sonra hemen nüfus kütüğüne kaydedilir. Çocuk, doğumdan itibaren bir ad ve yurttaşlık kazanma hakkına sahiptir. Ayrıca çocuk, olanaklı olduğu ölçüde, anne babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir.
 

Madde 8 KİMLİĞİNİ KORUMA HAKKI
     Çocuk, kimliğini, yurttaşlığını, adını, aile bağlarını koruma hakkına sahiptir. Sözleşmeye taraf devletler bu haklara yasadışı bir yolla el atmaktan kaçınmakla yükümlüdür.
    Çocuk, kimliğinin öğelerinden yasaya aykırı olarak yoksun bırakılırsa, çocuğun kimliğine hızla yeniden kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve koruma sağlanır.

 

Madde 9 ANNE BABASI İLE BİRLİKTE YAŞAMA HAKKI VE AYRILIK KARARI VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
  AYRI YAŞADIĞI ANNE BABASIYLA DÜZENLİ KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA VE DOĞRUDAN GÖRÜŞME HAKKI

     Çocuk, anne babasından onların rızası dışında ayrılamaz; ancak ayrılması çocuğun üstün yararına uygun olacağı yönünde karar verilmişse ayrılabilir. Çocuk, anne babası tarafından kötü davranışlara uğruyorsa, çocuğa gereken ilgi gösterilmiyorsa ya da anne babanın birbirinden ayrı yaşaması nedeniyle çocuğun yerleşim yerini belirlemek için böyle bir ayrılık kararı verilebilir.
     Çocuğun ayrılması ile ilgili bir karar sürecinde çocuğa, anne ve babaya, katılma ve görüşünü bildirme olanağı tanınır.
     Çocuk, anne ya da babasından ya da her ikisinden de ayrılmışsa, her ikisi ile de düzenli biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına sahiptir. Sözleşmeye taraf devletler, kişisel ilişki kurma, çocuğun üstün yararına aykırı olmadıkça, bu hakka saygı gösterir.

     Ayrılık, çocuğun ya da anne babasının tutuklanması, sürgünü, hapsi, sınır dışı edilmesi ya da ölümü sonucu gerçekleşmişse, sözleşmeye taraf devlet, istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek koşuluyla, anne babaya, çocuğa ya da uygun olursa diğer bir aile üyesine söz konusu aile üyesi hakkında gereken bilgiyi verir. Ayrıca taraf devlet, bilgi istemenin tek başına bilgi isteyenlerin zararına bir sonuç doğurmamasını da sağlar.
 

Madde 10 AİLENİN BİRLEŞMESİ AMACIYLA ÜLKEYE GİRİŞ VE ÜLKEDEN ÇIKIŞ HAKKI,
  AYRI ÜLKEDE YAŞAYAN ANNE BABASI İLE DÜZENLİ KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA VE DOĞRUDAN GÖRÜŞME HAKKI

     Ailenin birleşmesi amacıyla çocuk ya da anne baba tarafından taraf devletlerden birinin ülkesine girme ya da ülkesinden çıkma konusunda yapılacak başvurular insanca, olumlu ve ivedi biçimde ele alınır. Taraf devletler, başvurunun haklarında olumsuz sonuçlar doğurmamasını sağlar.


 

     Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan bir çocuk, olağanüstü durumlar dışında, hem annesi hem de babası ile düzenli biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına sahiptir. Buna uygun olarak çocuğun ve anne babasının bir ülkeyi terk etme ya da ülkeye dönme hakkına saygı gösterilir. Bir ülkeyi terk etme hakkı, yalnız yasal çerçevede, ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı, ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla ve bu sözleşmede tanınan diğer haklarla bağdaştığı ölçüde kısıtlanabilir.

Madde 11 ÜLKELERARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN ÖNLENMESİ

      Taraf devletler, çocukların yasadışı yollarla ülkeden kaçırılmalarını önlemek için gerekli önlemleri alır ve bu amaçla uluslararası sözleşmeler yapar veya var olan sözleşmelere katılır.
 

Madde 12 KENDİSİYLE İLGİLİ İŞLERDE KATILIM VE GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLAMA HAKKI  

      Görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuk, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini özgürce dışa vurma hakkına sahiptir. Bu hak, çocuğun görüşlerine, çocuğun yaşı ve olgunluğuna uygun biçimde, gereken özen gösterilerek tanınır.

KENDİSİNİ İLGİLENDİREN BİR KOVUŞTURMADA DOĞRUDAN YA DA TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA DİNLENME HAKKI

      Bu amaçla çocuğu etkileyen herhangi bir türel (adli) ya da yönetsel kovuşturmada, çocuğa, doğrudan doğruya ya da bir temsilci ya da uygun bir orun (makam) yoluyla dinlenilmesi olanağı, yasal çerçevede, özellikle sağlanır.  Konur Sok. No. 34/4 06640 Kızılay-Ankara
Telefon: (312) 425 83 60 - 417 33 27 | Belgeç : (312) 417 33 28